Vad är industridesign?

Industridesign, ibland också kallat produktdesign, är en typ av design som innebär att man formger produkter avsedda för massproducering. Det kan handla om i princip vilka produkter som helst, alltifrån köksredskap till elektronik. Som industridesigner måste man kunna ta fram produkter som är tilltalande, funktionella och som det finns ett allmänt behov av. Man måste ofta ta hänsyn till en rad krav från arbetsgivaren, som att produkten går att tillverka till ett så bra pris som möjligt eller att man lyckas ta fram en produkt som inte har allt för stor påverkan på miljön. Oftast arbetar man som en del av ett team som spänner över flera olika kompetensområden. Ibland handlar det om att ta fram en helt ny produkt, och andra gånger om att vidareutveckla en redan existerande.

 

Design och problemlösning
Design kan definieras på många olika sätt. En generell definition kan vara att man genom en kombination av funktion och estetik ska ta fram en lösning på ett problem, eller lyckas fylla ett behov. Kreativitet och uppfinningsrikedom är två egenskaper som värdesätts hos en designer, eftersom man måste kunna tänka i nya banor och komma på nya lösningar på redan existerande problem, eller lyckas hitta nya behov som kan fyllas. Inom industridesignens värld är problemlösning en stor del av vardagen, eftersom man har väldigt många krav att ta hänsyn till och dessutom måste kunna hitta ett kostnadseffektivt sätt att ta fram en produkt som kan massproduceras. För den som är intresserad av att studera till industridesigner så ger bland annat konstfack utbildningar på området.Industridesign

 

Exempel på klassisk industridesign
Det finns en mängd olika historiska exempel på framgångsrik industridesign. Coca-cola-flaskan från 1915 är ett klassiskt exempel, eftersom den bidrog till att göra Coca-cola till ett av världens största varumärken. Som produktdesign betraktat är det också ett bra exempel på både funktionell och estetiskt tilltalande formgivning, eftersom den var greppvänlig, lätt att känna igen, och tillverkad på ett sådant sätt att glaset inte splittrades om man råkade tappa den i marken. Apples olika produkter har under de senaste tio åren utgjort bra exempel på god industridesign, eftersom de lyckats hitta nya behov hos konsumenterna samtidigt som de tagit fram en unik och tilltalande estetik som dessutom är mycket funktionell.

pulse