Utbildningar inom design

Att vara designer kan betyda en rad olika saker, eftersom det är ett så brett yrke. Någon som arbetar med att arrangera blommor på ett konstfullt sätt och någon som arbetar med metall för att skapa smycken kan båda kalla sig för designers, liksom de som arbetar med textil för att skapa kläder eller analyserar människors behov för att skapa en bekväm möbel. Alla dessa olika material och arbetssätt är olika inriktningar inom design.

Om man inte är säker på vilken inriktning inom design man vill studera, finns det även mer allmänna designutbildningar. En sådan finns på Högskolan för design och konsthantverk. De erbjuder nämligen en treårig utbildning i design på grundnivå, som leder fram till en konstnärlig kandidatexamen. Det är en yrkesutbildning, och målet är att studenterna när utbildningen är klar ska kunna ta emot och genomföra uppdrag inom design på ett yrkesmässigt och professionellt sätt. Utbildningen syftar helt enkelt till att ge studenterna tillräckliga kunskaper för att de ska kunna påbörja en yrkeskarriär som designers, antingen som frilansare eller som anställda.vase-448676_1280

Det är ett brett program såtillvida att det inte är uppdelat efter materialval eller yrkesområden. Istället läggs vikten inom utbildningen på de faktorer som är gemensamma för designers inom alla områden, till exempel förhållningssätt, process och arbetsmetoder. Under utbildningens första år lär sig studenterna bland annat om produkt- och rumsgestaltning och mönsterformgivning. Därefter får studenterna välja att fördjupa sig och specialisera sig på något av dessa två områden, eller på ett område som flyter mellan de två. Aspekter som är genomgående genom hela utbildningen är etik och hållbar utveckling.

Högskolan för design och konsthantverk erbjuder även möjlighet till ytterligare fördjupning inom design, eftersom de även har ett masterprogram på avancerad nivå. Masterprogrammet är två år långt, och kan genomföras direkt efter en kandidatexamen eller efter att man skaffat sig en del erfarenhet på arbetsmarknaden. Efter masterprogrammet är nästa steg en forskarutbildning i design, som även den finns tillgänglig på Högskolan för design och konsthantverk.

Som designer blir man dock aldrig egentligen färdig med sin utbildning, eftersom man ständigt utvecklas och lär känna sig själv bättre. Även om man väljer att inte fortsätta som forskare, utan ge sig in på en yrkesbana som designer, kan man således fortsätta lära livet ut.

pulse