Jobba som designer

Att arbeta med design innebär egentligen att man arbetar med att utforma produkter eller tjänster och ta fram nya lösningar på problem av olika slag. Ibland handlar det mer om yta, och ibland handlar det framförallt om funktion. Det finns en mängd olika förgreningar inom detta breda yrke. De vanligaste kategorierna är kanske grafisk design, industridesign, modedesign och webbdesign. För den som är intresserad av att utbilda sig till designer finns det idag många vägar att gå. Många av de stora universiteten erbjuder utbildningar på kandidat- och masternivå, men man kan också läsa en kurs på en folkhögskola eller en privatskola.

 

Grafisk design och kommunikation
Idag handlar en stor del av designyrket om kommunikation. Företag måste särskilja sig från konkurrenterna och etablera en tydlig och stark identitet. En designer har ofta till uppgift att se till att företagets produkter eller tjänster ligger i linje med identiteten som företaget vill förmedla till sina kunder. Det gäller därför ofta att man har en god förståelse för hur marknaden fungerar och hur man ska göra för att få kundernas uppmärksamhet och förtroende. Många företag vill att deras produkter och tjänster ska presenteras på ett enhetligt sätt, och detta är oftast en utmaning för en grafisk designer som måste kunna presentera en genomgripande idé om hur företagets visuella identitet ska se ut. Detta handlar inte bara om yta och utseende, utan också om att kunderna ska förstå företagets budskap. Vi kommunicerar i allt högre utsträckning med bilder, och att kunna använda effektiva visuella grepp för att nå ut med information om en särskild produkt eller tjänst är en typ av kompetens som i allra högsta grad värdesätts hos en grafisk designer.Jobbasomdesigner

 

Hur arbetar en grafisk designer?
Grafisk design är ett område som i sig kan delas upp i flera underkategorier. Många formgivare arbetar inom en nisch, så som trycksaker, livsmedel eller media. Det är idag också vanligt att man som grafisk designer arbetar uteslutande med formgivning av webbsidor, och då kallas webbdesigner. Detta är ett område som kräver en del särskild kompetens, som att man har åtminstone grundläggande kunskaper i programmering. Även detta område kan dock delas upp i flera ytterligare kategorier, där en del jobbar med teknisk design och andra mer med den estetiska formgivningen av webbsidan. Oavsett vilken nisch man arbetar inom när det gäller design så är det viktigt att man har god datorvana, eftersom nästan all formgivning idag sker med hjälp av datorprogram såsom Photoshop. Arbetsförmedlingen har en guide till dig som vill veta mer om hur en grafisk formgivare arbetar och vilka typer av krav som ställs för att man ska kunna konkurrera om jobben.

pulse