Inredningsdesign

Inredningsdesign har sedan mitten av 1990-talet blivit allt mer populärt i Sverige, alltsedan program som Äntligen hemma började sändas på tv. Sedan dess har antalet tv-program som behandlar ämnet ökat lavinartat, och i och med internets utveckling finns nu även en uppsjö av bloggar som fokuserar helt på inredning. Trots att gemene man alltså i större eller mindre utsträckning ägnar sig åt inredningsdesign idag finns det fortfarande de som har den ytterligare kompetens som krävs för att kunna arbeta med inredningsdesign professionellt. Ofta arbetar inredningsarkitekter med inredningsdesign, men det är bara en del av deras arbete. Man kan också vara en inredningsdesigner utan att vara utbildad inredningsarkitekt, även om de två yrkena ligger varandra mycket nära.Michelin_two-starred_Shang_Palace_main_dining_hall

Inredningsdesign kan ske på olika nivåer. Å ena sidan kan arbetet innefatta att utforma ett rum (i ett hus eller på en allmän plats) utefter människors behov och utefter funktion och form, å andra sidan kan det vara att dekorera ett rum med vackra möbler och dekorationer på ett estetiskt tilltalande sätt. Det förstnämnda liknar mer en inredningsarkitekts arbete, och kräver högre kompetens och utbildning än det sistnämnda. På engelska särskiljs dessa två yrken: det första kallas interior designer medan det andra kallas interior decorator.

Inredningsdesigners kan finna arbete på en rad olika sätt. Idag har många medelstora och stora företag en heltidsanställd som arbetar med inredningsdesign. Ett annat alternativ är naturligtvis att vara egen företagare och arbeta som frilansande konsult åt privatpersoner och företag. Att vara inredningsarkitekt är ofta ett stressigt arbete, eftersom man har en deadline att hålla, samtidigt som man måste ta hänsyn till en budget och möta klientens alla önskemål. Om du ska inreda ett rum, och i rollen som inredningsdesigner ska koordinera elektriker, målare, tapetserare och golvläggare, som ju ofta är fallet, är det viktigt att anlita hantverkare du kan förlita dig på och som utför arbetet korrekt och i rätt tid. Du hittar en pålitlig målare i Stockholm på Vimalar.se. Detta är särskilt viktigt för de inredningsdesigners som arbetar med större, kommersiella projekt, då aktieägare och fastighetsförvaltare kan ha investerat stora summor och förlorar mycket pengar på att projektet blir försenat.

pulse