Designingenjör

En akademisk titel
Designingenjör är en akademisk titel som kombinerar ingenjörskunskaper med industridesign. I arbetet som designingenjör får man insikt i flera delar av produktutvecklingsprocessen, från ax till limpa, det vill säga från idé till färdig produkt.

En del designingenjörer arbetar som innovationskonsulter ofta med olika fokus som exempel design strategi och design engineering. Oftast arbetar man som designingenjör i team med andra.

 

En sann ingenjörskonst
För innovatörer kan designingenjörer bistå med sin ingenjörskonst för att katalysera, det vill säga medverka på ett pådrivande sätt i innovationsprocessen. En designingenjör hjälper med sin expertkompetens till med att se till att innovatörens idé kan visualiseras genom att ta fram bland annat CAD/CAM-ritningar och funktionsprototyper. Resultatet av god nordisk design och inredning återfinns hos Nordic Design Collective.

 

Till arbetsuppgifterna hör
En designingenjör kan arbeta med följande uppgifter; ta fram nödvändiga ritningar som ligger till grund för att göra prototyper och senare för utveckling av själva produktionsprocessen med allt vad den innebär i form av utvecklande av verktyg, materialval och eventuell produktionslinjer för eventuell sammansättning av olika delar och slutmontering.

Efter, eller mer eller mindre parallellt, med arbetet med ritningar, är nästa steg att skapa en modell av produkten för fortsatt granskning. En prototyp är antingen funktionell eller icke-funktionell. Den icke-funktionella prototypen används för att kontrollera form och passform., medan den funktionella prototypen används för att testa om idén fungerar på det avsedda sätt som innovatören tänkt sig.

Den färdiga produkten kanske behöver förändras eller korrigeras av olika anledningar, varför en industridesigner kan komma att följa en produkt genom hela dess livscykel.

 

Arbetsområden för en designingenjör
Inom yrkeslivet kan en designingenjör arbeta både som anställd och som egenföretagare, själv eller i bolag tillsammans med andra. Som designingenjör kan man specialisera sig och arbeta med särskild inriktning som industridesigner, produktutvecklare, konstruktör, produktplanerare men även i en roll som designinköpare eller projektledare med mera.

 

Här kan du utbilda dig till designingenjör
Vid följande högskolor och universitet kan du utbilda dig till designingenjör, ofta kallad Design Engineer (även i Sverige).

I Stockholm återfinner du den eftertraktade utbildningen på Kungliga Tekniska högskolan – designingenjörsutbildning. I Göteborg finner du den på Chalmers Designingenjörsprogram. På Högskolan i Skövde, finner du också en designingenjörsutbildning.

Karlstads Universitet erbjuder utbildningen i deras Innovation- och designingenjörsprogram.

Designingenjör 1

pulse